onsdag 25 augusti 2021

Största möjliga tystnad.......................

 S uppvisar det som man brukar definiera som en sekt. Man är tyst utåt och avvaktar ledningens besked. Tystnaden ökar ju högre upp i hierarkin man kommer. Ny partiledare. Alla passar. Ingen vill kliva fram och säga att man vill. I alla andra partier är frimodigheten större. Och av en händelse är Löfvén nära vän med ordförande i valberedningen. 

Största möjliga tystnad är det också om den Brå-rapport som pekar ut de med utlandsfödda föräldrar som kraftigt överrepresenterade ( kraftigt är i sammanhanget ett understatement) i våldsbrottslighet. Allt i vårt land är s k stigmatiserat. Ingen gör egentligen fel någonstans. Och gör man fel är det någons annans fel egentligen. 

Och självklarheter blir vetenskap. Häromdagen var det en professor i hydrologi som gjort den häpnadsväckande upptäckten att vatten oftast samlas på de lägsta punkterna.  Apropå översvämningar. 

En del respons på mitt inlägg om hemmasittare. Mest positiv. Hur upprätthåller man en företagskultur med människor som sällan är på jobbet? Hur kommer nya medarbetare in i en arbetsgemenskap. Redan Aristoteles skrev om människan som ett "politiskt" djur som en samhällsvarelse som del av en gemenskap. Socialpsykologen Lieberman är en av många som skrivit om människan som ett "socialt djur" i behov av en gemenskap. Hur vettigt är det att fler och fler sitter som individer med egna individuella preferenser för att vara en del i ett företag, organisation eller offentlig sektor. Omfattas man av samma värdegrund och normer? Detta kommer att vara ett eldorado för dyra konsulter som kommer att predika om vad som är den optimala mixen mellan jaget och laget. 

I veckan fler och fler fysiska möten. En del kampanjande med m. 

Igår med drösvis med moderater som cyklade runt sjöarna och avslutade med korvgrillning vid lagunen. Tack René Jaramillo för ännu en fin bild. 
20210825

Bo Frank