söndag 22 augusti 2021

De nya hemmasittarna

 Jag tror jag först av alla har identifierat ett nytt samhällsproblem. Brukar vara tidigt ute. Blygsam men inte alltid. 

Vi har alla läst om de s k hemmasittarna. Elever som trots skolplikt av olika anledningar inte kommer till skolan. Beror oftast på otillräckliga föräldrar. Ibland på urusla skolor. 

Det nya fenomenet består av följande. Corona. Många arbetsgivare både i offentlig och privat sektor har av sakliga och osakliga skäl tillåtit hemarbete för de som kan jobba hemma. Och varianter av Corona kommer att fortsätta. Liksom andra mildare smittor som influensor, vinterkräksjuka och liknande. Det kommer väl inte gå att uppbringa en läkare framöver som inte anser att det är säkrare att jobba hemma än att gå till jobbet. Av skäl för fysiskt smitta. Ofta är det första linjens chefer som får tillstyrka hemarbete. Chefer som vare sig har arbetsmiljöansvar eller resultatansvar för produktivitet och ekonomi. Första linjens chefer står nära sina medarbetare och har svårare för att säga nej än chefer högre upp i hierarkin. 

Vi har idag noll samlad kunskap om effektivitet med hemarbete. Och hur arbetsmiljön ser ut. Och det finns trots allt ett arbetsmiljöansvar. Hur kollar man det med folk som sitter hemma. Hur ser den psykosociala arbetsmiljön ut. Det kommer domar framöver som visar att någon chef har brutit i uppsikt. Och hur är den psykosociala arbetsmiljön med hemarbete.

Jag anser att det är dags att gå tillbaka till jobbet. 


Bo Frank

20210822