torsdag 11 mars 2021

I Danmark nej tack - Moské i Växjö - kanske?

I Danmark som är ett föregångsland när det gäller flyktingpolitiken har nu riksdagen med bred enighet röstat igenom igenom lagförslag som förbjuder finansiering till moskéer från Saudiarabien och Quatar. 

Och moskéfrågan i Växjö återigen aktuell i och med att en ansökan om bygglov skall prövas enligt den lagstiftning som finns. Och som ej medger en kommun att neka ett bygglov om ansökan inte strider mot fastställd s k detaljplan. Det sägs i tidningen att beslut skall tas i denna månad. Vem vet?

Den som gogglar hittar åtskilligt om denna materia. 

Skulle byggnadsnämnden ge bygglov vid något tillfälle återstår som så ofta en eventuell överklagandeprocess där slutresultatet förefaller sluta i ett ja med tanke på dagens regelverk. 

Detta kan dock ändras beroende på hur en majoritet i riksdagen ser ut innan och framför allt efter valet. Åtminstone tre av riksdagens partier har gjort sitt ställningstagande när det gäller utländsk finansiering av moskéer. De länder som investerar i sådana projekt anser att lagstiftning skall grundas på religiösa regler. Och hur detta sammantaget kan vara till nytta för integration och demokrati är ju ganska lätt att svara på. Allt hänger ihop. 

Jag bifogar två länkar av allt det man kan hitta på nätet.

https://moderaterna.se/politisk-islam-hor-inte-hemma-i-sverige


https://www.expressen.se/debatt/stoppa-utlandsk-finansiering-av-moskeer/


Växjö 20210311

Bo Frank