tisdag 9 mars 2021

Ett vansinnesprojekt!? PS Oliver Rosengren...

 Inför valet 2014 lanserade Reinfeldt det som kom att bli den s k Sverigeförhandlingen. Nya höghastighetsbanor. Bara något år tidigare hade Anders Borg dömt ut detta som som Sveriges dyraste science fictionprojekt. Den som vet vad jag tycker har vetat att jag hela tiden delat den uppfattning som då var Anders Borgs. Men som ordförande i kommunstyrelsen var det min plikt att om banan skulle byggas verka för ett tågstopp i anslutning till Växjö. Så blev det inte. Och hela ursprungsprojektet har näst intill havererat. Beräknade kostnader har skenat. Antalet stationer har bantats. Och det är väl bara Annie Lööf som tror på ett tågstopp i lilla Värnamo. När Sverigeförhandlingen startade var de få som körde elbilar. Elektrifierade motorvägar var bara på idéstadiet. Och kostnaderna kommer att skena. När en eventuell bana kommer att vara klar kommer i princip alla vägtransporter vara fossilfria. Och några år senare kanske även flyget. Och efter Corona måste statistik för all resandeutveckling omprövas. Det kommer att vara mer av hemarbete och digitala möten även efter Corona. Under det år jag och många med mig suttit i digitala möten kan jag ärligen säga att det som tidigare ansetts som nödvändigt inte har varit det. Och detta kommer att bestå i en okänd omfattning. Helt klart att det behövs fysiska möten inte minst av social karaktär. Men handen på hjärtat hur många? Konferensande kommer att öka i alla fall i närområdet. Den digitala mognaden har på ett år ökat kanske motsvarande fem år. 5G, 6G.....

Så detta med miljön. SmP:s nya miljökrönikör Jan Lindsten skrev en tänkvärd artikel i lördags. Bara betongfundamenten i en  ny bana skulle kosta 6,5 års års utsläpp från flyget. Och stålet inte inräknat. Husbyggen kan vänta flera år p g a någon mus eller sällsynt växt. Dagens lagstiftning med den miljöhänsyn som måste tas på gott och ont kommer att nästintill omöjliggöra en ny betong och stålridå som måste dras igenom Sverige. 

De artiklar som SmP skrivit om bristen på anslag till befintliga vägar och järnvägar kan man läsa motsvarande i varenda lokaltidning i Sverige. 

Var är vi bara om fem år? Ännu fler fossilfria transporter, digitala operationer, företag som bantar kontorsytor. Fortsatt ökad e-handel.

Jag är övertygad om bara en enda sak. Det behövs ett aktuellt postcorona underlag för nytt beslutsfattande som väger in ekonomi/ekologi och en utblick över tänkbara scenarier för person och godstrafik. 


PS. Så var det dags för prisutdelning av Dagens opinion. Oliver finalist i klassen politiker. Vann ej. Borde gjort. Man kan väcka Oliver mitt i natten och få svaret på i princip alla frågeställningar.  Efter max en timme, ofta snabbare, kommer aktuell forskning i ämnet, tabeller, excelfiler, argument för och emot, en analys och ett ställningstagande som grundar sig på att man fått rätt ingångsförutsättningar i frågeställningen. Det är värt att notera att i samtliga tre klasser som hade med politik och opinionsbildning så vann vänsterkandidater. Säger mer om medielandskapet än om Oliver. Som tröst får väl Oliver " nöja sig" med att toppa den moderata riksdagslistan för länet 2022. DS

Bo Frank

Växjö 20210309