tisdag 30 juni 2020

Moskén i Växjö - ett brev betyder så mycket?

I kommunarkivet finns ett brev från 20041126 undertecknat av dåvarande kommunstyrelsens ordförande och dåvarande kommunchefen. Det går inte att utröna om brevet är anmält som ärende eller föredragit i kommunstyrelsen. I brevet, som dessutom är försett med två sigill och skrivet på engelska framgår det att kommunen går i god för imamen, den muslimska organisationen i Växjö och för den verksamhet som bedrivs i Växjö. Väldigt generöst.  Det talas om att det är en god samverkan med kommunen och att frågan inte är kontroversiell i Växjö. Senare har det framgått att ett syfte med brevet var en rekommendation för finansiering av en moské. Jag är inte säker på vem som de facto skrivit brevet. Varför tar jag upp detta?  Jo, gäller detta som kommunens uppfattning idag? Skulle någon kommunstyrelseordförande i vårt land idag underteckna ett liknande brev? Tror inte det. Varför " bråka" om detta idag? Jo, brevet används fortfarande som ett uttryck för kommunens uppfattning - 16 år senare.

På den s k gamla goda tiden hade Postverket återkommande kampanjer för brevskrivande under devisen, Ett brev betyder så mycket. Vad betyder detta brev idag? Som jag ser det, bara ett uttryck för en allmän godtrogenhet präglad av den tidsandan. Men för ledarna för muslimerna betyder det mycket idag. På muslimerna i Växjös hemsida kan man läsa att detta intyg/certifikat är ett uttryck för att kommunen ställer sig bakom en extern finansiering.


Apropå att håva in. Gick som vanligt runt Växjösjön. Bytte några ord med några trevliga medarbetare som håller rent runt Växjösjön. Frågade om de inte hade en håv på kärran för att kunna fånga upp flaskor och annat som guppar vid kajen på Vattentorget. Fick då höra att man var tvungen att ha flytväst för att kunna utföra detta arbetsmoment!!!???
Mejlade igår kväll till chefen för tekniska. Med två förslag. Antingen flytvästar som en del av utrustningen för medarbetarna eller en håv till mig med långt skaft så kan jag lägga tid på detta då och då. F ö en fröjd att se Växjös välskötta parker och rabatter.

Besökte igår också Korrö. En fantastisk oas och god mat. Många människor som njöt av en av Smålands vackraste platser. Paddlade, promenerade och bara trivdes. En del utländska registreringsskyltar.

Växjö 20200630

Bo Frank