tisdag 3 december 2019

Är det fria skolvalet bra???

Är det fria skolvalet bra för det svenska samhället, för eleverna sammantaget och för enskilda individer? Utifrån en konservativ ideologi måste det finnas en balans mellan samhällsnytta och egen nytta.

Svensk skola är medioker resultatmässigt. Trots mest resurser i världen. På senare tid också - vilket inte är PK att säga - den gigantiska invandringen till Sverige.

De flesta partier bekänner sig till tesen om kunskap, forskning och beprövad erfarenhet. Om det inte stör det egna partiets ideologi.

Man kan alltid anklaga forskning för att vara partisk. Speciellt inom humaniora. Men faktum är att det fria skolvalet ändå ifrågasätts på det som jag ändå betraktas som vetenskapliga grunder.
( Muslimska friskolor skulle förbjudas omgående ) Det finns skäl att ifrågasätta det fria skolvalets omfattning. I storstadsområden är det inte ovanligt att elever byter skola en gång om året. Ingen vandel behövs för att bedriva skolor i Sverige. Både i allmänna och fria skolor vittnar lärare om hur föräldrar lägger sig i betygssättning. Skulle aldrig utsätta mig för att vara lärare då  flummiga myndigheter oftast tar parti mot lärarna.

Det finns grundad anledning att tro att tro att det fria skolvalet leder till betygsinflation. Vetenskapen visar bl a att prov som rättas av utomstående ger sämre resultat.

Jag är dock så gammal så att jag vet att det nödvändigtvis inte var bättre förr. När jag för 35 år sedan var ordförande i skolstyrelsen och skolan var statlig,  fanns det också stora skillnader mellan skolorna vad beträffar resultaten. Samma skolor som då,  är idag s k svaga i Växjö. Elevers bakgrund och förutsättningar kan inte till 100% kompenseras av duktiga lärare.

Jag bara konstaterar. I Finland pluggar man, läraren bestämmer och det finns inga friskolor.

Skall då friskolor avskaffas. Nja. Bort med de muslimska. Och inskränk möjligheten att byta hur många gånger som helst. Och låt forskning och beprövad erfarenhet vara vägledande.

Skall Sverige komma någonstans måste man tänka utanför den s k boxen.

Kan rada upp hur många exempel som helst på hur individnyttan går före den s k samhällsnyttan.

Kan någon vettig människa tala om för mig varför det att bra att kunna maskera sig på offentligt plats? Ett av de värsta exempel på hur en individnytta går före en samhällsnytta.

Att kunna välja skola med olika profiler kan vara OK så länge alla är kunskapsskolor där flit ger resultat och med nöjda lärare som är entusiastiska ledare i klassrummet. Det finns dock all anledning att fundera på vad som skall vara kriterier för att godkänna olika skolor. Och hur ofta man skall kunna byta skola. Det faktum att undermåliga skolor aldrig stängs, visar att systemet inte fungerar. Har hänt vid något tillfälle bara enligt nätet.

Bo Frank
Växjö 20191203