onsdag 28 augusti 2019

Hur länge demokrati?

Demokrati är den sämsta statsformen, bortsett från alla andra.

Demokrati är den enda statsformen där ett fritt meningsutbyte inte slutar med begravning.

Dessa citat tillskrivs cynikern och livsnjutaren Winston Churchill.

Demokrati, amatörernas regering. Maxwell Anderson.

Demokrati uppstår när man eftersträvar alla medborgares frihet och jämlikhet och tar hänsyn till deras antal och men inte till deras art. Aristoteles

Demokrati måste vara något mer än att två vargar och ett lamm röstar om vad man skall äta till middag. James Bovard

En demokrati kan inte existera utan bestämda regler. Frihet betyder inte att man får köra på fel sida av gatan. Indira Gandhi

Det är naturligt att dumbommarna är i majoritet i riksdagen, de är i majoritet av folket. Hjalmar Söderberg.

Demokrati betyder helt enkelt att klubba ner folk för folkets skull. Oscar Wilde

Sverige firar i år 100 år sedan demokratins införande. Skall tillsammans med andra borgmästare, ledande kommunalråd och andra till Stockholm i September för att fira detta genom seminarium i riksdagen och på andra ställen. Och så middag i Stockholms stadshus med Kungen.

I år är det 100 år sedan vi fick demokrati i Sverige? Det beror lite på hur rekvisiten ser ut, men i huvudsak rätt. Tvåkammarsystemet avskaffades för 50 år sedan. Genom detta system kunde s förlora val men ändå regera. Fria etermedia kom först för 35 år sedan. S vill på 80-talet förbjuda folk att ha parabolantenner för att inte riskera att folk skulle få "fel" information. ( Olof Johansson, centerledare, motionerade om att fördröja datoriseringen av Sverige )

Demokrati betyder folkstyre. En minoritet av världens befolkning lever i demokratier. Demokrati förutsätter marknadsekonomi som grundidé. Den förutsätter ett antal fri-och rättigheter och en lagreglerad konstitution. Detta kan man diskutera i det evinnerliga. Demokratier har ofta högre välstånd än diktaturer, bättre skydd för människor och miljö.

Men idag? Brasilien, USA, Filipinerna, Ungern, Australien ( där kol och oljelobbyn styr) Demokratier? På sitt sätt. I en s k normativ demokratisyn måste man fråga sig vad som kommer ur sätter att styra! Statsvetenskapen anses kunna besvara frågan Vem får vad, när och hur!

När det görs globala undersökningar bland ungdomar om synen på demokrati är det bara en knapp majoritet som ser demokratin som överlägsen.

Jag förstår att människor misströstar. Jag misströstar också. Ett samhällets mest grundläggande idé är att kunna skydda sina medborgare. Det fungerar ju inte i dagens Sverige.

Klimatet. Ingen påtaglig skillnad mellan demokratier och diktaturer. F n tycks Marocko och Sverige vara bäst i klassen. Två konstitutionella monarkier.
Jag blandar äpplen och päron friskt, men det är meningen.

Det är inte klimatet, vattenbristen eller kärnvapen som är hoten idag. Det är korruptionen, som inte  är ett övergripande agenda 2030 mål. Korruption/starka lobbare för starka ekonomiska intressen är det som begränsar allt gott som behöver ske.

Greta har fel som vill ge individen flygskam,  när det i stället är stora systemförändringar som måste ske genom ekonomiska styrmedel och lagar. Inte genom att skuldbelägga individen som finns i de system som politiken beslutar. Visst, var och en kan dra sitt strå till stacken, men det räcker inte.
Bara USA:s försvar bränner lika mycket koldioxid som hela Sverige på ett år!! Tänk själva.

Politiken fegar ur genom att trycka ner ansvaret till individen.


Klarar demokratin detta? Vet ej. Vet någon?

Tillbaka till Aristoteles. Aristoteles indelade statsskicken på sex olika sätt. Tre goda och tre onda.

De goda. Monarki, en kung/kronprinsessa styr för allas bästa. Aristokrati, ett fåtal kloka styr för allas bästa. Demokrati. Vettiga och upplysta medborgare bestämmer. Motsatserna var tyranni. En Hitler eller en Stalin. Oligarki. Ett fåtal styr för att berika sig själva. Ryssland/USA. Nej för vågad jämförelse.  Eller pöbelvälde. När en majoritet beslutar att slå ihjäl en minoritet.

Vad är bäst? Att Johan Rockström vore finansminister och Svante Axelsson miljöminister. I en aristokratisk regering!? Och en invandringsminister som inte kommer från mp, v, c, lib eller s!

Och en infrastrukturminister som gör Sverige snäppet bättre än Angola. Fem timmar till Lund idag.

Om inte demokratin levererar så uppstår fråga, varför demokrati?

Demokratin hotas inne i från genom politiska sekter, starka ekonomiska intressen, invandrargrupper som vill att religionen skall styra och genom människors lättja. Och genom en svensk, blåögd mentalitet.

Det allvarligaste hotet är kanske politiska partier som tappar kontakt med verkligheten och inte ser hur medborgarna upplever verkligheten. Det sista är min erfarenhet och mitt budskap. Hur skall kloka personer kunna vinna val i demokratier?


Bo Frank
Växjö 20190828