måndag 22 januari 2018

David mot Goliat - Trams att utlokalisera statliga jobb!?

Det kommer all utvärdering att visa. Mer statlig samordning och effektivitet skulle kunna ge pengar till direkta serviceåtgärder i glesbygd. Jag får alltid rätt. Sverige har för många byråkratiska myndigheter men inga poliser, tullare och andra som upprätthåller trygghet.

Att utlokalisera hela eller delar av statliga myndigheter är en symbolhandling som kostar mer än det smakar. Speciellt myndigheter som inte behövs. Som den Växjö får. Vi behöver fler poliser. Inte fler myndigheter som betalar bidrag till religiösa organisationer.

SIDA till Botkyrka!? 10 min med T-bana? Skämt? Sant. Därmed cementerar man att Botkyrka är världens största utbetalare av socialbidrag till  s k utvecklingsländer. Lika korkat som om vi skulle flytta Växjös socialförvaltning till Araby  för att cementera den stadsdel där flest lever på socialbidrag!!! Dock mer än 50% är självförsörjande i Araby. Bättre än ryktet. Det är inrikesflyget som tjänar mest på s k statlig utlokalisering! Titta på flygsiffror från t ex Karlskrona och Borlänge. Östersund och andra. Sverige har t o m myndigheter som helt saknas i andra länder! Forskning visar att varje utlokaliserat statligt jobb kostar en miljon kronor. Pengar som skulle kunna hållit liv i alla lanthandels butiker i evighet eller bidragit till mer bredband på ren glesbygd. Alla kommuner som fått utlokaliseringar är s - kommuner. Utom Växjö och Karlstad.

Jag fick en fråga i går kväll om det inte var så att jag som KSO arbetade för statliga jobb till Växjö eller en  ny myndighet. Jo. Jag var t o m initiativtagare. Min främsta ambition har alltid varit Universitetet. Växjös enskilt viktigaste utvecklingsmotor. Därefter polisen. Som har tappat rejält. Trodde fåfängt nog att vi skulle ha chans på en s k prestigemyndighet. Vi var nära Energimyndigheten för 15 år sedan. Och man skall givetvis vara tacksam för det man får.


Sista mötet med kommunens miljö- och hållbarhetsberedning idag, med Julia som chef. Denna sinnebild för miljö och hållbarhet. Spännande arbetsvecka. Och politiskt är Växjö lite besynnerligt i lång tid utan en fungerande opposition.

Spännande arbetsvecka. Älskar mitt jobb. Gör nästan bara roliga saker. Och får så mycket tid att träffa alla fantastiska Växjöbor. Och avlasta Anna Tenje med det hon ber om.

I morgon. Diverse möten. Onsdag, två möten i Lammhult och lite inspelningar för att marknadsföra Växjö. Torsdag, Stockholm och företräda Växjö i SKL. Fredag, häst-och hundvakt på Öland. Lördag. Syd-Afrika. Skall ersätta Anna Tenje som väljer arbete på hemmaplan. Anna är Sveriges hårdast arbetande KSO sammantaget. På andra året redan uppe i min takt. Inte bra. Men ändå bättre än vad jag var på att delegera. Det sista lärde jag mig bara de " sista" åren. Men då hade jag ju Anna. Och Per S.,  Cheryl och hela Blågröna!

Till Palladium i kväll igen.


Läser på Radio Kronobergs hemsida om Svenssons vs IKEA. Håller på Svenssons, det är väl ett svensk företag. Eller? Att IKEA ids bråka med ett företag som inte ens omsätter en promille av Svenssons.


Läser så Lotta Gröning i dagens Aftonblad. Som snarare ser en lokal polisiär närvaro och ett fungerande rättsväsende som ett bättre sätt att ge staten legitimitet än att lokalisera ut statliga myndigheter. Jag är således i gott sällskap.


Bo Frank

Växjö 20180122/23