måndag 18 december 2017

Senaste nytt - Diakonicentrum - Vinternatt PS

Just hemkommen från Kyrkofullmäktige i Växjö pastorat. Jag tog upp mina kritiska synpunkter om att det enligt media varit en samlingsplats för kriminella och människohandel. Kyrkostyrelsens ordförande Åke Eriksson meddelade mig att man skjuter på att öppna Vinternatt tills dess att kyrkostyrelsen haft möte och kan säkerställa en bra verksamhet. Svaret var oväntat och bra. Tackade Åke Eriksson för svaret. Bad också att frågan genomlyses med en rapport på ett kommande fullmäktige.

PS I efterhand, ett besynnerligt möte. Har aldrig upplevt nåt liknande inom politiken på alla dessa år. DS


Bo Frank
Växjö 20171218