onsdag 2 mars 2016

Putin knäcker Sveries ekonomi? Och om slutenhetskultur i Region Kronoberg och Public Service som snart är Secret Service

Nu säger Natos befälhavare det andra sagt under flera år. Förra veckan var det George Soros.  Man bombar Syrien för att knäcka Europa och Europas ekonomi.


Sverige idag. Migrationsverket kräver 70 miljarder extra på två är. Sätt detta i relation till de tre miljarder extra som polisen kräver bara för att hålla nästan ovanför ytan med anledning av flyktingmottagandet. Och försvaret ber om några ynka miljarder för att klara Sveriges försvar. Till detta tillkommer kostnader för skola, sjukvård och olika former av bidrag.


Hur detta skall klaras ut begriper förmodligen folk som är klokare än vad jag är!!!
Har suttit på Regionfullmäktige idag och hört Regionstyrelsens ordförande säga att det ställer till det för politiken om allmänhet och media för tillgång till ärendelista och handlingar till arbetsutskottets sammanträde. Jag har aldrig upplevt detta som ett problem i Växjö. Tvärtom, det sätter press på oss att leverera bra och snabba beslut.  Kommer regionen inte att ändra synsätt kommer jag att lägga ut handlingarna på denna blogg!!!


Läser ett besynnerligt reportage i Barometern där polisen i Kalmar anklagas för att mörka ett "upplopp". Har haft möjlighet att läsa ganska mycket idag. Läser också hur väl Tomas Hermander uttalar sig i SmP idag. Skall bli intressant att läsa fortsättningen.

PS Ser Rapport. S k Public Service. Om en f d terromisstänkt som besökt riksdagen. Det framgår inte varför, vem som bjudit in, vilka han träffat och vad som är syftet. Och ingen annan får uttala sig. Public Service håller på  att bli till Secret Service. Bottenjournalistik utan motstycke! DS

Växjö 20160302
Bo Frank