fredag 13 november 2015

Heja Migrationsverket

Trodde aldrig att jag skulle skriva under en sådan rubrik.

Det finns en stor arbetsplats i kommunen där de anställda har nästintill obegränsad frihet att forma sitt jobb. Jämfört med alla andra arbetsplatser i kommunen. Och flera gånger varje år läser man om dålig atbetsmiljö där arbetsmiljöverket utreder. På arbetsplatser där man däremot jobbar i sitt anletes svett, där har man inte tid att fundera på dålig arbetsmiljö. Trots att en handläggare i chefsposition på Migrationsverket anser att jag är dåligt påläst ( för att jag inte gillar att Migrationsverket mörkar inför deras viktigaste samarbetspartner - kommunerna ) så anser jag att Migrationsverkets anställda på olika nivåer gör en heroisk insats. De har inte tid att klaga. De jobbar övertid som skulle få vilket skyddsombud som helst att stänga arbetsplatsen. Och vad skulle hända om Arbetsmiljöverk och andra stängde ner Migrationsverket? Eller försvaret när Putin anfaller?

Det är politiken som genom senfärdighet , brist på omvärldsanalys och svensk naivitet försatt dessa tjänstemän i en rävsax. Vad man än gör slår den igen. Man kan inte ta sig loss och få näsan ovanför vattenytan. Jag hyllar Migrationverkets anställda som sliter dygnet runt för att göra sitt bästa efter de förutsättningar man har!

När jag möter Rivierans Guldgossar på Konserthuset ikväll så jobbar de övertid. Igen. Och igen.

PS Dock. Det går inte att hitta en mejladress på Migrationsverkets hemsida om man vill kontakta myndigheten. Skicka in en allmän fråga etc. Kolla själv.  Går inte ens att mejla in ett beröm!! DS

PS PS Växjö Tingsrätt verkar vara ett eldorado för allehanda yrkeskriminella DS DS

Bo Frank

Växjö 20151113