onsdag 29 juli 2015

Pisa och SmP

Så hävdar en forskare på DN debatt att flyktingmottagandet står för en stor del av de försämrade skolresultatet. Har inte alla vetat det? Varje gång jag sagt detta i debatter i Växjö har jag blivit hånad av lokala sossar. Vidare ifrågasätts det rimliga i att svenska elever skall vara med och styra skolan. Vet att Mats Trondman och andra länge har ifrågasatt detta. Det skulle behövas åtta år till med Björklund som skolminister. Det finns inga genvägar till kunskap. Grundförutsättningen är ordning och reda, att eleverna är trygga i klassrummet och ett strukturerat ledarskap där det ställs krav. Hur svårt kan det vara egentligen? Och att lärarna får sköta undervisningen utan att föräldrar och elever lägger sig i lärarnas professionella arbete.

Var tog dagens sommarspaning vägen i SmP.

Vad det kostade för ICA att köpa en gammal proggare fick vi inte veta av ICA-Stig/Moseson i gårdagens Sommar. Trevligt program och kul att höra en del av Nationalteaterns gamla låtar. Ser fram emot Kristina Sandberg idag. Skall lyssna på henne i Berg nästa vecka. Då hon kommer till Lilla Björka. Blev tagen av hennes trilogi om Maj. Hennes perfekta middagar, kakbak och omsorgen om sin familj. Och sitt yttre. Läste alla tre böckerna på några dagar i Mexico i julas.

Nu förbereda för nya gäster.

Funderar om det går at klämma in ett besök i Lousiana i slutet på veckan. Vi brukar göra ett årligt besök oavsett vad det är för utställning.

Bo Frank
Blekinge 20150729