måndag 22 juni 2015

Sprid detta! Är jag utsatt för censur av lokala media? Bygglov?

Har försökt kommentera det faktum att Migrationsverket inte gjort försök  att informera kommunens ledning om att man öppnar flyktingförläggning mitt i Växjö! Lokala media låter inte kommunens högst ansvariga politiker komma till tals. Inte heller har grannar fått info. Ser detta som en mörkläggning utan dess like! Jag har heller inte fått klarläggande fakta om huruvida det finns bygglov etc för denna verksamhet. Däremot har företrädare för Mirgationsverket uppenbarligen tid att svara på frågor från Smålandsnytt. Grattis till Smålandsnytt för bra arbere som nått fram till
Sveriges sämst sköta myndighet.  Efter 25 år i det yttersta kommunledningen har jag erfarenheten att privata företag, utan krav, har sökt kontakt med kommunledningen och informerat om verksamhetsförändringar!

Jag ber alla kommunmedborgare om ursäkt för att jag lyckats så dåligt så att staten totalt nonchalerar Växjö kommun och dess kommunledning!

Återkommer säkert om detta!

PS F ö delar jag min kollegas uppfattning i Lessbo. DS

PS Enligt vad jag nu erfarit har byggnadsnämnden bett om att man skall söka bygglov för en verksamhet som redan är igång!! Kan "Svensson" göra så?  DS 


Bo Frank
Växjö 20150622/23