tisdag 23 juni 2015

Snälla, dela detta till max!

Skall inte överdramtatisera. Men idag har en statlig tjänsteman, på låg nivå, riktat allvarliga anklagelser mot mig som kommunens högst ansvarige politiker.  Att jag far med osanning och är grovt oärlig för att jag kräver att Migrationsverket skall infomera kommunen/medborgarna om planerna för en flyktingförläggning i Växjö!!!!!!! Får samtal från medborgare. Fler och fler. Dramatiskt fler därför att man vet att dessa inte behöver diarieföras!

Har idag stämt av med kommunchef/socialchef. Ingen har fått besked om vad som pågår i Växjö. I morgon går brev till GD och regeringen. Måste sätta hårt mot hårt. Det är en skymf mot er medborgare, att jag som ytterst ansvarig inte kan svara på era frågor! Jag ber regeringen om svar på om det är rimligt att Migrationsverket grovt baktalar er företrädare för att jag vill veta vad som pågår!

Fö. Gjorde Prao hela fm idag på kommunens kontaktcenter/växel. Superproffsiga medarbetare som klarade de flesta ärenden utan att koppla vidare. Lärde mig vilka enheter i kommunen som är servicevänliga och vilka som inte är det. Det blir räfst och rättarting med berörda chefer. Lider när morsor skall sjukskriva ungdomar andra dagen på jobbet!! Är lika stolt över våra medarbetare som kommunens medborgare. I  alla fall mina berömda 98,5%!

Bjuder en kompis på isterband på PM.

Möte hela em om företagsfrågor! Hem!  Kan inte gå en meter på stan utan att trevliga Växjöbor vill prata med mig.  Känner stort förtroende och sporras av det! Speciellt en dag som denna då staten påkallat vrede över min person. Vad klarar staten?


PS Var igår kritisk till att lokala media inte låtit mig komma till tals. Är dock tacksam för att TV och Radio sett nyhetsvärdet i att låta kommunens ansvarige politiker fått komma till tals. Det förväntar sig kommunmedborgarna och det har sjäkvklart ett nyhetsvärde! DS





Bo Frank
Växjö 20150623