måndag 16 februari 2015

Paris, Köpenhamn och?

Hur känns det att vara jude i att land där den muslimska andelen av befolkningen hela tiden ökar? Vilka värderingsförskjutningar sker i samhället och vad får det för konsekvenser? Kanske är frågorna viktigare än svaren!


Bo Frank
Växjö 20150216