måndag 16 februari 2015

Efter Köpenhamn?!?!

Ser att DN på nätet hittat till terroristens hemkvarter i Köpenhamn. Och att man hitter folk som inte tar avstånd ifrån honom.  Våra länder får inte bli fristäder för terrorister. Det folk pratar om på stan är sällan sådant det skrivs om. Och därför har media så försvårt att förstå vad vanligt, hederlig folk pratar om. Som sliter, betalar skatt och jobbar i föreningslivet på fritiden.
Allmänheten ser alla partier som predikar invandringens lov. Och ett parti med rasistiska rötter. Det senaste gillar man inte, men ogillar när det dissas och faktskt tar upp det som folk upplever som problem!

I lagomlandet Sverige får allt vara lagom utan synen på omfattningen av vårt flyktingmottagande.

Det är inte hållbart.

Partiledningarna famlar i blindo. Tillsätter arbetsgrupper som det är osäkert om de får komma fram till något som av media kan anses som en fjäder i hatten för sd. Sd och media sätter agendan. Inte de etablerade partierna som fjättras av ansvarstagande för en flyktingpolitik som är ohållbar!


Bo Frank
Växjö 20150216