måndag 13 januari 2014

Måndag!

Beredningsmöten, ärendegenomgåmg, kommnalrådfsberedning. Till polisen för att hålla föredrag om brottsförebyggande arbete. Lunchmöte. Möte med Tekniska nämnden och Byggnadsnämnden. VD.-klubb på Södra. Och så moderat nomineringsmöte då kommunlistan skall beslutas. Det var denna dagen. Och hemma ikväll, sent, besvara mejl som jag inte hunnit med!


Bo Frank
Växjö 20140113