måndag 13 januari 2014

Motion om samordning mellan trafikhuvudmännen i södra Sverige

Växjö 20140114Regionfullmäktige

Motion om samordning mellan trafikhuvudmännen i södra Sverige


Egentligen skulle denna motion inte behöva skrivas i januari 2014 och leder egentligen mig till att vi borde ha en gemensam trafikhuvudman för södra Sverige!

Vår länstrafik har olika regler jämfört med våra närliggande trafikhuvudmän i Skåne, Blekinge och Kalmar. Under en och samma sträcka gäller olika regler beroende på var man stigit på och vart man vill åla. Det gäller kontanthantering, kostnader, zonindelning, taxor och liknande. Detta  i kombination med krånglande automater gör att betalningsmoralen urholkas och tjuvåkandet kan öka när det kan handla om korta sträckor. Tågvärden skall på en kort sträcka på kanske fem minuter hantera biljettkontroll/försäljning, sköta utrop, kolla anslutningar och en del annat.
 Detta blir också förvirrande för tågvärdarna som skall hantera olika regelsystem beroende var på sträckan man är.
Utgångspunkten borde vara den samlade kundnyttan i regionen och gemensamma regler.  Både resenärer och tågpersonal har hört av sig till mig om detta.

F ö upplever jag det som ett lyft sedan Veolia tagit över. Och att rulltrapporna i Alvesta och Växjö fungerar uruselt kan man varken lasta trafikhuvudmännen eller Veolia för.

Jag vill att trafikhuvudmännen samordnar sig och att fullmäktige ger det uppdraget.Bo Frank