måndag 25 september 2023

Börjar skriva testemente....

 I diktaturer kan man strunta i det mesta. Det säger sig självt. Och också i demokratier, eller? Klimathotet är inget hot. Det är ett pågåender faktum som berör nästintill alla människor på planeten. I EU sätter partierna mål. Som  är OK,  men inte direkt förpliktigande. Samma partier på hemmaplan i olika länder segar av rädsla för åtgärder som gör att man kan förlora val. Land efter land tar steg tillbaka. Och det är väl bara snart "marknaden" man kan förlita sig på. Företag anklagas ibland för s k kvartalskapitalism, men detta gäller snarare inom politiken. 

Miljöfrågan har varit min hjärtefråga i alla år. Och för mig är ekologism och konservatism samma sak. Eller var det. Hittade häromdagen en uppsats som jag skrev på Växjö universitetsfilial 1974. Det var i en 10 p kurs i miljövård. 

 Skrev under denna tid SmP full med debattartiklar i detta ämne. Uppåt 50 artiklkar/inändare på 70 - och 80-talet. Invaldes också 1974 i kommunens häsovårdsnänmnd. ( Rökning var tillåten och vanlig på nämndens sammanträden) 

Min uppsats från denna tid visade att de borgerliga tog miljöfrågan på större allvar än de röda. 

Citerar mig själv från denna uppsats efter en genomgång av partiernas befintliga eller obefintliga miljöprogram. Mitt citat handlar moderaterna som 1969, samma år som man bytte namn från Högerpartiet, antog det första miljlöprogrammet. 

" Människan måste åter igen se sig som en del av ett stort välbalanserat natursammanhang. Den svåra uppgiften som nu måste lösas, säger moderaterna, är att åstadkomma en medveten hushållning med jordens resurser, samt att dävid forma biologiskt sunda livsmiljöer som motsvarar våra materiella och andliga behov. I valet mellan några procents högre materiella levnadsstandard och en generös satsning på bättre miljövård leder det senare till ökat allmänt välbefinnande". 

Det var på den tiden högern var det ledande miljöpartiet. Och har haft detta som ledstjärna sedan dess. Var f ö Sveriges "grönaste" ordförande i kommnstyrelsen. 

Hittade också en tvåbetygsuppsats i statskunskap från samma år. Om konservatismens idéhistoria. 

Hittar idag inget parti i Sverige som motsvarar mina åsikter i miljö - och klimatfrågor. Men ändå glad för förtroendet att få fortsätta med mina frågor som vice ordf i kommuens hållbarhetsutskott. Men klimat och miljöfrgorna håller på att drunkna i allmänt flummiga resonemang kring Agenda 2030, där just miljö och klimatfrågor de facto  devalverats. 
Från SmP 1974. Den orerande Jimmy Henrix kopian till höger är jag som MUF-ordförande i Växjö. Det var miljö för hela slanten. Begriper inte hur jag fick hållas. Gav också ut egen tidning på den tiden... men det är en annan sak....


Bo Frank 

20230925