söndag 19 mars 2023

Trivs oxå som enstöring, med hustrun.....Låt Volvo ta över regionen?

Osäkert om Platon eller Aristoteles myntade bregreppet om människan som socialt/politiskt djur. I behov av en gemenskap. Klart är att samhällets grundidé är gemenskap och gemensamt skydd. Är det så idag? Trots hög skatt? 

Huromhelst. Skulle nog kunna sitta som Edgar på ön. Eller inte. För en tid. Har sett pjäsen fler gånger än nödvändigt. Och avundas lite Biskop Fredrik.  Kommer så väl ihåg hur han nämnde sitt franska kloster i boken En kyrka värd namnet, som utkom 2021. 

Men kunna gå ut och in i frivilligt val. Dröm för de flesta. 

Idag. Gick till Ängelbäcks strand till Rammsjö strand och tillbaka. Kanke en mil. Såg kanske 50 knubbsälar som pausade på stenar. Svarade ej på tilltal. Rätt oblyga. 

I mogon till Växjö. Earth Week som startade 2014 då jag var på topp. 


En av dem. En bjässe. Firar att jag inte läst en dagstidning på några månader. Det man behöver veta finns på s k Public Service som aldrig varit bättre. Och som håller normkritsk kommunikation borta så långt det går. O på nätet ser man en del. Demokratin håller på att ersättas av tryckta media där klappjaketen på polititer aldrig varit störrre. Och media företräder okritiskt särintressen mer än någonsin. 

Volvo i Braås har väl mer än 1000 anställda eller så. Och har haft i decennier. Har någon läst nån gång om någon medarbetare som är missnöjd? 

Borde då inte Volvos chefer sköta t ex sjukvården i regionen? 

Sista jobbet jag skulle vilja ha. Ordf i en region eller en sjukvårdsstyrelse. Hade inte fixat det. Det är ju skottpengar på dessa. 


Bo Frank

20230319