fredag 3 mars 2023

20220303 Bo Frank Socialdemokraterna i Växjö bra men INTE ALLS BRA

 Intensiv vecka med rätt mycket möten. Av olika slag. Och lite promenader runt sjön. 

Tänker ta upp två möten jag var på. Kommunfullmäktige i tisdags. För första gången på sex år som ledamot och ej i fullmäktiges s k presidium. Recenserar inte min efterträdare. Vore tjänstefel. 

Två frågor stack ut. Givetvis inget av detta i Tidningen. Av politiska skäl. Återkommer till detta. 

Första frågan. Oliver Rosengren drev igenom att gangsterrapp som hyllar stenkasning på poliser inte skall kunnna spelas in i kommunala lokaler. Nu öppnar socialdemoktraterna för att detta skall vara OK. Det finns ingen hejd på att tillfredställa extrema minoriteter. 

Den andra frågan. Slöjförbud i förskolor och skolor. Eftersom det inte är tillåtet av införa detta, så beslutade alla partier utom sd att säga nej till detta. Men problemet kvarstår. Att allt fler yngre och yngre flickor tvingas till detta. Det rapporteras från andra delar av landet att föräldrar kräver bilder/sms från skolor att personal ombeds skicka bilder på att flickor bär slöja. Bara jag och kd:s företrädare ser problemet i detta. Och givetvis sd. 

F ö. S har rent politiskt kopplat bra grepp på kommunen. Gillar alltid ledarskap även om politiken inte är OK. Och osäkert om styret i kommunen framöver. C djupt splitrade i denna fråga. 

Vill försöka mynta begreppet MÅNGFALDSEXTREMISM. Det är det Sverge lider av. 

Sverige är i ett sluttande plan. Och skattebetalda koranskolor borde stoppas helt. 

Var oxå på årsmöte med föreningen Norden. Carl-Olof Bengtsson gör bra jobb som försöker hålla liv detta. Vill du komma med i föreningen Norden? Hör av dig. Behöver aktiva. 

Göran Örlander, skogsprofessor, talade om nordens skogar. Mycket intressant. För alla utom faktaresistenta miljöaktivister som finns i politik och i olika myndigheter. 


Sanningen är. Andel s k gammelskog har tredubblats i vårt land och den biologiska mångdalden i skogen ökat. 330000 skogsägare i vårt land står för vård och skörd. Och vi har aldrig haft så mycket skog. Skogsnäringen är hotad och därmed omställningen till ett fossilfritt samhälle. 


Bo Frank

20230303