måndag 6 februari 2023

20230206 Bo Frank Hur mycket skall små minoriteter bestämma?

 Gubbpromenad. Möte på kommunen. Vissa förberedelser för hustruns hemkomst. 

Lyssnat på radion. Nu är dock timmen mellan 15 - 16 fri eftersom Nordegren&Epstein inte ersatts med tillräckligt bra folk. 

Uranbrytning i Sverige? Kommunerna har för stort inflytande i vårt land över nationella intressen. Hade inte gått att starta LKAB idag. Eller bygga ut de stora älvarna. 

Sverige är i ett svart eller mörkt hål. Det kommunala s k vetot sabbar mycket. Nya ellednninar, vindkraft, solvärme och diverse nya vägar, ombyggnader av infrasttruktur... Listan kan göras lång. Not in my backyard. S k miljövänner vill att vi skall få  mineraler till grön omställning från kinesiska gruvor i Afrika. Ett nytt gruvprojekt är i princip omöjligt i vårt land.

En grön höger är för nationell självförsörjning i så stor utsträckning som möjligt. Bo Frank

20230206