söndag 22 januari 2023

Varför mörkar media och politiker hur det är?

 I hela Sverige är det s k vårdkris. Det s k IVO hotar att stänga vårdavdelingar. Och var tar i så fall patienterna vägen? 

Sanningen är. Det saknas vårdpersonal i hela landet. Överallt. Oavsett politiskt styre. Den som är i opposition säger alltid att det saknas resurser. Bättre arbetsmiljö och högre löner. Alla regioner har stora överskott. Men vad hjälper det om det inte finns anställningsbara personer? Offentlig sektor, sjukvård, polis, försvar etc har pengar. Och aldrig så många som jobbar inom vården. Produktiviteten sjunker. Varför?

Och i företagen är det brist på kompetens. 

Det borde man prata om.

Och vissa partier tror på fullt allvar att fler skall jobba mindre med bibehållen lön.

Jag har ingen lösning. Men att öka antalet människor som inte är arbetsföra är definitivt fel. 


I brist på bättre bild. Alf Skogmalm och och jag själv från Fullmäktige i november. 

Glömt vem som fotade. Någon m eller s tror jag. Bo Frank

20230122