tisdag 9 februari 2021

Backa inte Katarina Brännström

 När man slår upp dagens SmP tror man sig förflyttad till Ryssland. En person inte anses lita på en myndighet hängs ut i tidningen. Som om det vore en statskontrollerad tidning. Och samma sak i Radio Kronoberg som är på sitt sätt statskontrollerad. 
Vad består brottet i? Att ifrågasätta en statlig myndighet. I detta faller Folkhälsomyndigheten. Det visar åter igen på att det myndigheterna som styr landet, inte regeringen eller riksdagen. Katarina Brännström är inte ensam. Jag litar heller inte på denna myndighet fullt ut. Och inte heller på rättsväsendet sammantaget. Polisen underbemannad, det saknas platser på häkten och anstalter, domstolar som är under bemannade ( och dåliga löner) , enorma köer till forensiskt centrum. Listan kan göras lång.  Och enligt opinionsundersökningar som man ser på nätet saknar nästan halva befolkningen stort eller mycket stort förtroende för Folkhälsomyndigheten. Såg bl a Aftonbladet från den 23 december. 

Sverige har kanske 280 olika  myndigheter. Och en del myndigheter som är rent politiskt propagandistiska. Jämställdhetsmyndigheten för att ta ett exempel. SvT har bara 50% förtroende och morgontidningarna 38%. För politiker ca 50%. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen får dåliga siffror.  Skatteverket, SMHI, Kustbevakningen,  Säpo, Polisen, Försvaret och Riksbanken ligger i topp. Bland unga har Naturvårdsverket höga siffror. 

Visst, man kan vrida och vända på siffror. Min poäng är att det konstiga med att en politiker som inte älskar en myndighet blir uthängd. Motsatsen har väl varit värd en notis. 

Stå på dig Katarina. 
Bo Frank

Växjö 20220209