måndag 25 maj 2020

Reservation till dagens möte med stiftsfullmäktige

Jag yrkade idag avslag på föredragningslista på detta mitt sista möte med stiftsfullmäktige. Jag hade bett om att min motion skulle behandlas idag. Så blev det inte. Oetiskt, gement och lite småaktigt.
Min motion som redan behandlats av stiftsstyrelsen går ut på att den som vill skall få möjlighet att tala om varför man går ur svenska kyrkan. Stiftsstyrelsens förslag var att avslå motionen. Ordföranden för fullmäktige hävdade att det var för att man vill ha dialog som fem motioner skjuts till hösten. Men den dialogen vill man inte ha med mig. Jag erbjöds att komma till fullmäktige i höst och bli adjungerad till mötet. Har aldrig hört talas om att någon kan bli adjungerad till en direktvald församling. Och jag skulle ändå inte fått rösträtt eller yrkanderätt. Ett tråkig avslut för mig, men än mer tråkigt att en förtroendevald inte fått möjlighet att besluta som sin egen motion. Förra veckan ansvarade jag för kommunfullmäktige i Växjö. Ett webbmöte. Ett stort antal motioner behandlades. Ingen av motionärerna klagade på att motionerna behandlades på ett webbmöte.

Det fanns heller ingen tidsbrist på dagens fullmäktige som brukar ta många timmar. Dagens möte gick på en dryg timme.

Detta blogginlägg kommer i veckan att lämnas in som en skriftlig reservation.Bo Frank
Växjö 2020525