torsdag 12 mars 2020

Coronaeffekter i Växjö

Möten och konferenser i Växjö bokas av i parti och minut. Läkarkongress, föreningsårsmöten, Almidag med Carl Bildt,  m fl möten.  Fortsättning följer. Överreaktion!? Osvuret är bäst. Har själv fått " lediga dagar" då möten på andra håll i  landet ställts in. Idrott utan publik. Alla springer åt samma håll. Ingen vågar att inte vara försiktig.

Konserter och idrott. Media har inte hela bilden och dess konsekvenser. Inte jag heller.

Föreningen Nordens stora möte med Hans Wallmark nästnästa måndag ställs in av COB och mig. Har en förfrågan ute till gruppledarna om nästa fullmäktige i Växjö om vi skall köra eller inte. Ger besked efter lunch i morgon. Få ärenden i och för sig. Men demokratin måste ju också fungera.

Epidemiologer i säckiga tröjor avlöser varandra i TV-rutan med lite olika budskap. 

Börsen rasar. Där ser man hur lite pengar är värda om inte naturen och människan är i balans. Börsen borde rasa av global uppvärmning och inte av effekterna av Corona. Det sista är övergående. Det är inte det biologiska haveriet och samhällshaveriet av global uppvärmning. Börsen är lika kvartalskapitalistisk. Och inte långsiktig.

Och samhällen klarar heller inte stora befolkningsförflyttningar. Till alla dem som inte vill ha säkra gränser säger jag. Lås inte ytterdörren. Sätt in en svängdörrar.

Ekologi är ett samhälle i balans. Det är konservatismens kärna.


Det vet i sjutton om jag inte skall köra Kliff några gånger i kväll.

Och till råga på eländet har Rolf Wenander gått bort.  Tidigare allt, allt och f d ordförande i Föreningen Norden.

Bo Frank
Växjö 20200312