torsdag 13 februari 2020

Kanske nytt inlägg 8 mars....tack Public Service..

Man är inte och skall inte vara säker på någonting nuförtiden. Och så har det i och för sig alltid varit.

Snart vid pyramiderna i Mexico City, Tulum och Cichénitza…. Och bad i karibiska havet.

Tillhör kanske en den näst sista generationen som kan resa, röra sig fritt och njuta. I en värld som går mot global härdsmälta, utplåning av biologisk mångfald och kamp om platser som är beboeliga.

Räddningen? Vår Herre?

En konservatism som ser natur och miljö som det centrala i tillvaron och en ekonomi som är samma sak som ekologi. Två sidor av samma mynt.

Två självporträtt av Frida Kahlo. ( Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón ) Frida är Mexico. Vill man se Mexico behöver man egentligen bara ladda ner filmen Frida Kahlo. Skall åter besöka hennes hem, muséer etc,. I filmen spelas Frida av Selma Hayek, en kvinna som är nästan lika vacker som min mexikanska sol.....Hennes buffel/idiot till man, den Store Diego Rivera i pannan...


PS Trendbrott i Sverige. Rapport i kväll. Public Service skildrar den verklighet som många upplever. Sverige behöver ett temporärt invandringsstopp DS

Bo Frank
Växjö 20200213