söndag 23 april 2017

Varning för nya tiggare i Växjö!?

Hämtade solstrålen från tåget. Utanför ICA dök en ung kvinna med fördelaktigt utseende på oss.   Kanske 17 år!? Ville att vi skulle skriva på ett upprop om ett internationellt dövcentrum i Växjö. Jag tittade på pappret. Och såg att man också skulle donera pengar. Det fanns underskrifter tidigare. Fejkade? Med en kolumn med belopp som hade fyllts i. Kvinnan gjorde inte sken av att kunna teckenspråk men förställde sig som döv. När jag inte ville ge pengar slutade det med att hon följde oss en bit. Till slut kom ett tecken. Fingret! Och kvinnan gick så till den ständiga tiggerskan utanför ICA. Mitt godtrogna jag var att nästan gå på detta....


Något säger mig att detta inte är ett seriöst sätt att bygga upp ett dövcentrum!
Bo Frank
Växjö 20170423