söndag 3 januari 2016

Kyrkan och flyktingmottagandet

Fick en del frågor från olika journalister innan årsskiftet kring olika saker. Och som alla vet har jag den uppfattning att ca 98,5 % av de lokala jornalisterna är reko. Som medborgarna i stort. Nån rubrik kan bli väl överdriven och någon frågeställning kan stoppas i malpåse om svaret blir det förväntade. Eller motsatsen.
En av frågorna jag fick är hur jag som medlem i svenska kyrkan ser på kyrkans väldigt generösa syn på flyktingmottagande. Svaret är ganska enkelt. Kyrkan måste driva sin egen agenda. Fri från politik och allehanda tyckande. Känner en del präster som är oroade över samhällskonsekvenserna av ett gigantiskt flyktingmottagande år efter år. Det jag saknar är dock en  debatt inom kyrkan om hur samhällets normer och värderingar kan förändras om Sverige får 100 000 muslimer varje år till vårt land? Till det bättre eller till det sämre?  Och utifrån vilka utgångspunkter? Jag saknar en debatt om den självcensur som pågår. Men också om beröringsskräck för olika religioner som finns i vårt samhälle som kan gälla både för judendom, islam och kristendom. Min grundinställning är att religioner som betraktar just religionen som en privatsak och som saknar en politisk agenda kan vara en god kraft i samhället.

Fick en del frågor om mina politiska ambitioner framöver. Och det finns inget nytt att meddela. Med  sannolikhet gränsande till visshet är jag det kommunalråd som suttit längst i Växjö och också den som suttit längts som kommunstyrelsens ordförande. Kanske också i länet!?  Är säker på att en period till efter 2018 varken är bra för Växjö, återväxten inom moderaterna eller för mig själv. Skulle bl a vilja ge mig på lite seriöst skrivande. Helst inte om politik. Frånsett frosseriet i biografier har jag inte läst en bok om politik sedan 70-talet. Och då läste jag för många!

Skall bli roligt och skönt att gå till kommunhuset i morgon. Även om jag tittat in en sväng alla dagar utom juldagen. Arbetsveckan smyger igång. Får glädjen av att bjuda våra kinseiska vänstudenter på middag i veckan. De är tillbaka i stan. Lilla frun och jag blev så rörda. Innan jul fick vi varsin mugg med vårt porträtt på. I kläder som vi kände igen, men ansiktena var som om vi var 25 år gamla. Texten under proträttet var All you need is love! Måste fråga hur det gick till?

För en gångs skull en bra gran. Den sörplar i sig nästan en liter vatten varje dag. Köpte den på
torget dan innan julafton.

Lyckades idag få SKL att dementera/ändra uttalande som gjorts kring flyktingpolitiken!Bo Frank
Växjö 20160103