torsdag 2 juli 2015

Hemmma, Skanska väl!

Båten hem över ett nästintill spegelblankt Östersjön. Minglade runt på olika seminarier denna dag utan att behöva prata. Mycket kring bygg och miljö. Hamnade innan hemfärden på ett skakande seminarium kring s k hedersrelaterat våld. ( Vems heder?) Var tvungen att skriva av mig om detta på båten hem. Kommer väl ett inlägg i SmP  framledes.
Hann inom Venezia innan stängningsdag på hemvägen och tog med Växjös godaste pizza, deras Parmapizza!

Läste ifatt post och tidningar. Somnade gott till tvättmaskinens ljud.

Nästa år en tyngre insats i Almedalen. Smartare och med större träffsäkerhet. Vi har en del ess i rockärmen. Och det finns en enorm kompetens i kommunhuset, bland våra företag och i hela samhällslivet. Just i Växjö. Som vi kan dela med oss av.

En reflektion. Vem bär upp och personifierar klimatfrågan i Sverige. Anders Wijkman har varit med länge. Liksom Maria Wetterstrand.. Bland landets alla KSO är det bara jag som engagerat mig tungt. Hur ser återväxten ut? Ser inga unga som träder fram med pondus och auktoritet?

Skanska väl. Skanskas seminarium kring bostadsbyggande var överlägset, trots att jag inte fanns i panelen. En smart professor, en duktig utskottsordf, kd. Bra kommunalråd från Uppsala och Lund, s och mp. Och duktiga förträdare för Skanska. Ärligt och bra samtal utan en massa politisk/retorisk smörja!

Nu får jag ta tag i frågor här hemma. Företagare från Gemla och Gransholm klagar med rätta på dålig mobiltäckning. I ett brev till kommunen. Skall själv åka förbi och kolla idag! Tar tag i saker genast!

Bo Frank
Växjö 20150702