fredag 20 juni 2014

Könsstympning

Media rapporterar om att flickor i flera skolklasser i Norrköping könsstympats. Att det upptäcks där har formodligen att göra att det bedrivs någon form av projekt för att förebygga och upptäcka. Hur många flickor könsstympas i Växjö? Och i resten av Sverige. Och av ledande politiker så var det bara Nyamko Saboni som ville ta tag i denna djupa kränkning och kriminalitet. I Sverige skall jämställda värderingar gälla. Men här finns en sorts värderelativism att man inte skall lägga sig i andra kulturer.
Jag hoppas, men tvivlar på att det dras igång polisutredningar om detta i Norrköping. Det är i alla fall inget media rapporterar om.

Bo Frank
Växjö 20140620