lördag 15 februari 2014

TCO gillar kommunister?

Fick ett upprört mejl från en god vän i länet som är fackligt förtroendevald på gräsrotsnivå. Eva-Britt Svensson är inbjuden att tala på årsmötet för länet. De som styr TCO lokalt är uppenbarligen kommunister! Flertalet av deras medlemmar röstar på alliansen. Känner inte till att någon alliansföreträdare blivit ibjuden till TCO:s årsmöte i lönet. Bo Frank Gran Canaria 20140215