torsdag 23 januari 2014

På SKL

Har mitt månadsmöte på SKL. Spännande. Ärendegenomgångar i partgrupperna i hela det politiska fältet. För supermycket information innen det hänt och känner att jag kan vara med att påverka. Härligt gruppmöte igår också.
Har nu skolkat från en genomgång för alla partier om hot mot politiker. Det är ju bara en massa snack. Och ingen gör något mer än att pratar.

Sköter en del jobbb hemma på distans. Väntar på att min samhällsbyggnasberedning skall börja efter lunch. Vi skall bl a avhandla Nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader, översyn av regelverket för rengöring av förbränningsanläggningar, EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik, möte med civilutskottet, dricksvattenutredningen, Miljömålsberedningen, Miljömyndighetsutredningen, avfallsfrågor, vattenorganisationen och så punkten övrig.
Så tåg hem. Hoppas på att slippa föreningar. Hemma sent!
Härlig arbetsdag i morgon! Många spännande möten. Företagare, elever, kommunala tjänstemän och några intervjuder.

Nu skall jag prata lite "skit" med några politikerkollegor från olika partier en timme! Märkligt att se hur sossarna gör en sak när de är i majoritet och samma sak är sossar emot när de är hemma och surar i opposition. och vice versa. För lite ärlighet och självdistans inom politiken.


Bo Frank
Stockholm 20140123