onsdag 4 maj 2016

Införliva inte FN:s barnkonvention i svensk lag!

Det låter väl sympatiskt att införliva FN:s barnkonvention i svensk lag. Vid ett första påseende. Men vad skulle det få för konsekvenser?
Finns det f ö något land på jorden där barn har det bättre, fler rättigheter och starkare skydd än i Sverige? I den politiska debatten talas det om barnperspektiv på det mesta - utom när det gäller nattöppna daghem. Sverige var först i världen med att förbjuda barnaga. Barn som misstänks fara illa utreds och kan omhändertas. Även om det sista inte just nu kan upprätthållas med tanke på alla nyanlända barn. Inget land i världen har skolförfattningar där elever tilldelas en så central roll. Det har nästintill gått så långt så man funderar på vem som bestämmer i skolan!?
Anledningen till min skepsis till att ovanpå allt detta göra barnkonventionen till lag beror på att det redan påbörjats en debatt om konsekvenserna. Idag har s k EU-emigranters barn inte rätt till skolgång i Sverige även om någon enstaka kommun medger det. S k barnrättsaktivister hävdar nu att ett införlivande av barnkonventionen skulle ge denna rättighet till alla barn som vistas i Sverige. Redan idag sliter kommuner med att få fram skollokaler och lärare till alla flyktingar och asylsökande. Att ovanpå detta få en än större våg av fattiga människor från södra Europa som bara söker sig till bara Sverige är inte var sig rimligt eller önskvärt. Det måste vara någon måtta på den svenska snällismen. Det kan fullständigt slå bakut!


Bo Frank
Växjö 20160504