onsdag 17 februari 2016

Om sossar, hyresgäster, Löfvén, Alvesta och misstänkt människohandel i Sverige

Efter fem timmars debatt i fullmäktige igår fegade sossarna ur och krävde s k återremiss. I ärendet om att pumpa i miljarder i Växjö och sänka kommunmedborgarnas låneskuld.  Försäljningen av fastigheter. Nu får vi rösta igenom detta på nästa möte. Ingen tvekan om att vi blågröna var taggade i denna debatt. Inte fler åhörare på mötet än vid vilket annat möte som helst. Snarast färre. Hem till lilla frun och en tortillas framför TV:n. Vad sysslar Lakers med?

I kylan. Sju i morse. Moderat morgonkampanj och utdelning av bananer vid stationen. Enda kommunen i landet där ett polistiskt parti, moderaterna, går upp i kylan med fullmäktiges ordförande, kommunalråd och andra aktivister på detta sätt. I vår komandogrupp ingick idag Anna Gustbée och Pierre Wiberg. Flera celler/grupper omgrupperar på olika ställen. M i Växjö lever också mellan valen.
Per Schöldberg bra på radion idag. Hyresgästföreningen är en socialistisk fossil som dessvärre har maktbefogenheter som inte hör hemma i en demokrati med fria parter. Anders Sundström basar inte där, men i Sweedbank, Konsum och Folksam. När skall dessa nätverk brytas upp? Som förmedlar lägenheter till varandra, från Kommunal och till det ena och till det andra i den s k rörelse som rör sig allt mindre uppåt i opnionen. Och kan det vara sossekopplingen som gör att inte "sossarnas" affärsverksamher går så bra på marknaden.

Till Alvesta efter kampanjen. Möte med kommunen kring ev samarbetsfrågor. Lunch på ett av länets bästa lunchställe, nåt japanskt. Outstanding. Många från Växjö som bara åkt dit för att äta!! Återkommer med namnet på stället!!!

Möte på Grönkullaskolan. Med KSO i länet. Och vissa tjänstemän. Hade med mig vår utv chef Anna Karlsson och henns medarbetare Emma Johannisson.

1. Kommunjämförelser för sju av länets kommuner som vill tävla!!!
2. Möte kring integrationsfrågor som leddes av Bengt G i Markaryd.
3. Försök till samråd mellan kommuner och regionen kring frågan om höghastighetsjärnväg som leddes av Anna Fransson.

Inte säker på att alla kommuner diarieför mejl om befarade missförhållanden på olika hem för famliljehemsplacerade ungdomar/s k HVB- hem och liknande. Media har ännu bara hittat toppen på ett isberg. Problemen är en kombination av marknadskrafternas fight mellan tillgång och efterfrågan som grundas på Sveriges extrema flyktingmottagande som i sin tur bl an beror på obalans i EU. Och den offentliga sektorns oförmåga att vrida "profitvapnet" hur händerna på seriösa och oseriösa entreprenörer.

Hör stackars Löfvén på radio som ondgör sig över medias granskning av alla ministrar som får förtur till diverse boenden. (  Men det får ju också allehanda sossetjänstemän )  Och det är förmodligen inte bättre  i borgererligheten som har sina närtverk. Löfvén blir arg när machon/försvarministern misstänks, men var tyst när det gällde Margot W. Att inte media uppfattar detta!?!?

Men detta är enkelt. Skippa Jante. Låt staten skaffa vettiga boenden till ministrar och andra toppfunktionärer kring regeringen. Om man inte vill att bara Stockholmare skall styra Sverige. Sossarna har skapat Jante och råkar ut för Jante.

Jag anser att Margot Wallström, som oavsett kompetens, skall ha en ståndsmässig bostad där hon kan bjuda in både jude, grek och arab till förtroliga samtal i en avslappnad miljö.


Gick på stan en runda ikväll. I galleriorna. För att bara prata med folk.

Jag får vara med om mycket. Och är tacksam för att få vara en av dem som leder kommunen!


Bo Frank
Växjö 20160217