måndag 15 juni 2015

Blogginlägg 1208!

På jobbet 06.30. Hängde på låset till IT innan de öppnade. Min  havererade dator. De lyfte ut batteriet och satte det tillbaka igen. Och det blev liv. Och elektrikern var i Blekinge och konstateradeatt det fanns el. Rådde mig att byta jordfelsbrytare som kanske fått ett eget liv! Mor nere i huset och vakar över målning och annat.
Skönt att vara på jobbet. Vanlig måndag med kommunalrådsmöten och så majoritetsberedning. Men först den blågröna femklövern som alltid kör 08.00 på måndagar. Jag har fått ny energi av att mp är med. Och är fullständigt överttygad om att de känner 100% respekt för deras åsikter om miljö. ( Jag var Sveriges, eller i vart fall Växjös förste "miljöpartist" när jag tog säte i miljönämnden 1974!

Avhandlat. Tomtpriser på landsbygden, Tidsschema Höghastighetsjärnväg. Och hur den kan betalas. Avtal med Volvo i Braås.

Lunch med Sam Hallam. Cool kille.

Fullmäktige. Kort möte. Alla laddar för budgetmötet i morgon. Hånade av s för att vi i femklövern pratar oss samman och är överens. De har att tänka på. Haveri i Stockholm, Löfvén på Juholtsiffror, kollaps i regionenen. Och då smärtar den blågröna femklöverns framgångar i Växjö.

Håller det sedvanliga budgettalet i morgon. Ingen aning om vad jag skall säga. Det blir spontant. Har som sagt förberett mig en gång, det blev inte bra.

Har som alltid dock några rubriker i huvudet.

Hustrun förlupit hemmet. Personalfest!  Lyssnar på Beatles och stryker tvätt. Kanske någon sen fotbollsmatch.

Som ärkerojalist gläds jag över den nya medlemmen av den kungliga familjen.

Bo Frank
Växjö 20150615