måndag 12 januari 2015

Grov ekonmisk brottslighet

Sedan flera år tillbaka rapporterar media om fusk och grov brottslighet som en del av assistensersättningarna. Kostnaderna uppgår snart till den samlade försvarsbudgeten. Från politiskt håll hörs ingenting!

Bo Frank
Växjö 20150112