söndag 7 september 2014

Vad är sanningen?

Nya siffrot för fejmtioeflte gången som visar att andelen obehöra elever till gymnasieskolan ökar. Och jag ställer återigen den fråga som inte ens  Björklund ( eller Erik Ullenhag) vill ta i. Har skolan blivit sämre eller är det så att den stora andelen flyktingar påverkar skolresultaten?

Och jag upprepar. Vi måste ha en nationell betygsstatistik som särskiljer nyanlända och eller utlandsfödda.

Skolan är en av valets huvudfrågor och då skall statistiken inte bara redovisas utan också förklaras.


Bo Frank
Växjö 20140907