söndag 7 september 2014

Beatles kommer till Lammhult!

Inte helt sant, men jag skall prata Beatles i morgon på Rotary. Mitt kanske trettionde Beatlesföredrag i år. I morgon skall jag utröna om Beatles var politiska eller inte.

Det var de, men ändå inte. Det mest anmärkningsvärda är ändå den antivelolutionäta låren Revolution från revolutionsåret 1968. En av få låtar som släpptes i två versioner!

Kommer att prata på så långt jag hinner och kommer bl a att berätta om låtarna You got to hide your love away, Relolution, Back in the USSR, Hapiness is a warm gun, Taxman, Bungalow Bill, Blackbird m fl. Och den mera politiska perioden och Beatles efter Beatles.......

Nämnde Beatles idag vid invigningen av församlingshemmet i Öhr. John och Paul träffades utanför en kyrka/församlingshem...... resten är historia!

Bo Frank
Växjö 20140907