torsdag 4 september 2014

Schyman vs Åkesson!

Hur kan SvT ge möjlighet till JÅ att ensam få debattera mot Sveriges mest extrema politiker!?

Kom hem och slog på TV:n.

Har aldrig sett sån utscoopning någonsin i en debatt!

Jag tar mig för pannan! Jag tar mig för pannan!

Det enda positiva detta leder till är att Fi är sänkta för tid och evighet!

Bo Frank
Växjö 20140904