måndag 1 augusti 2022

Sätt p för P Uppdatering

 Läser att Paludan vill komma till Växjö o bränna Koranen. Hoppas polisen sätter stopp för detta. 

1. Svensk rättsväsende är så nedmonterat så att man kan befara att det inte går att upprätthålla rättssäkerheten utan att folk kommer till skada. 

2. Den grundlagsskyddade rättigheten att demonstrera måste återställas. Bör gälla även för individer jag starkt ogillar. 

3. Ogillar att man i allmänhet skymfar flaggor, religioner och liknande. 

4. Att kritisera religioner är dock grundlagsskyddat. 

En svår balansgång. Men polisen har gjort olika bedömningar tidigare. Har vi en polismyndighet eller flera? 


Så kom beslutet. Dock bättre på Stortorget än i Araby. Utifrån polisiär utgångspunkt. Min uppmaning. Gå inte dit!


Bo Frank

20220801