torsdag 11 juni 2020

Bussar på villovägar - spara detta mejl!

Region Kronoberg kommer att satsa på att utöka busstrafiken i Växjö och länet. Ekonomiskt,  ett vågspel. Detta kommer att stå skattebetalarna dyrt. Varför? En omvärldspaning under Corona ger svaret. Och den utveckling som pågår oavsett Corona.

1. Corona har gett nya resemönster.
2. Antalet hemarbetande kommer att öka kraftigt. Företag ser över sina kontorsytor redan nu.
3. Antalet medborgare som köper elcyklar ökar kraftigt.
4. Antalet elbilar och hybridbilar ökar.
5. Fler och fler samåkningsprojekt tar form.Miljömässigt kommer ovanstående att minska utsläppen. Det är bra. Men aldrig att slösa skattepengar.

Bo Frank
Växjö 20200611