söndag 8 december 2019

Vad menar biskop Fredrik? PS Ännu inget svar....

Inför lördagens möte med imamen, uttalade biskopen att detta inte var något kontroversiellt. Och det behövde det självfallet inte vara.


Men vad som sägs kan ju i allra högsta grad vara kontroversiellt. Speciellt med tanke på biskopens tidigare uttalande om moskéer och böneutrop. Nu läser jag i SmP att biskopen säger " när den politiska utvecklingen drar extremt långt åt höger blir det svårare med integrationen". Och då inställer sig frågan. Är det s senaste fem år vid makten som avses? Vad är det för "extremt långt åt höger" som försvårat den s k integrationen? Vad avses med extremt långt åt höger? Är det m, kd och sd? Är det dessa parters politik som vill minska invandringen som avses?


En annan fråga man kan ställa. En politik extremt långt till vänster med en ökad invandring, skulle det öka integrationen?


Biskopen berör inte heller, där kan jag ha fel, vilka krav man måste kunna ställa på de som kommer till vårt land för att de skall kunna integreras. Har biskopen uttalat krav på att de som kommer skall omfatta våra värderingar kring yttrandefrihet och jämställdhet? Vore också intressant att veta hur biskopen ser på moskébyggen i Sverige finansierade av Saudi-Arabien.

Det finns sannerligen ett och annat för biskopen att förklara och förtydliga.

PS Min synnerligen enkla trossats är Pascals - i huvudsak. DS


Bo Frank
Växjö 20191208