torsdag 29 december 2016

Växjös dolda makthavare

När jag kom med i politiken för drygt 40 år sedan träffades de på Rotary. Måndagsklubben, Onsdagsklubben och Fredagsklubben. Så småningom tillkom frukostklubben på Torsdag morgon, Min klubb. Då var det " fint" att vara med. Idag är klubbarna öppna för vem som helst och de riktiga " höjdarna" inom näringslivet är inte med. Onsdagsklubben vägrade kvinnor medlemskap så sent som för 10 - 15 år sedan. Kommer inte ihåg exakt.
Då var " alla" där. Utom ledande sossar. Jante inom den s k rörelsen ( som inte rört sig på decennier ) förbjöd sossar att vara med. Och även idag lyser sossar med sin frånvaro också i Rotary. Det är dock en organisation värd all respekt. Världens största hjälporganaisation och vi som är med lägger i princip tusentals kronor om året i projekt. Allt ifrån det lokala till att utrota polio!

För att spetsa till det hela. Idag heter Växjös dolda makthavare Anna Karlsson.  AK4 kallad i kommunhuset. Som mejladress, anna.karlsson4 eftersom det finns en hel del Anna Karlsson i kommunen. Och så Monica Sandberg. Anna har titeln utvecklingschef. Och Monica har titeln samordnare för ledningsstöd och vänorter. Det sista är en krånglig titel.

AK4 är en ung, begåvad person som genom kunskap och flit har arbetat sig upp till en position som väldigt nära kommunalråd och kommunchef. Stabschef är fel ord, men ändå rätt. Anna ansvarar för omvärldsanalys, utveckling, universitetskontakter och koordinerar budgetarbetet!!! Och har järnkoll på mitt favoritämne. Rankingar och jämförelser. Anna är en av två personer ( på jobbet ) som i princip aldrig har behövt argumentera för att få mig att ändra uppfattning om något. Säger Anna att det förhåller sig på det sättet, då är det så. Anna är en stjärna!!!

Så kommer, i bokstavsordning, Monica Sandberg. Monica är den person som arbetat närmast mig under de senaste sex åren. ( Tog över efter den legandariska Gull-Britt Persson ). Monica är den mest energiska och effektiva person jag träffat. Knivskap, strukturerad och med ett osdedvanligt gott omdöme. Enda svagheten/styrkan är brist på empati när jag klagar på att jag eventuellt, kanske, håller på att bli förkyld. ( Min frånvaro är i princip noll). Jag frågar Monica till råds i stort som smått. Tror aldrig jag ifrågasatt hennes rekommendation eller omdöme. Jag gör som Monica säger!

All forskning och allt vetande försummar den informella ledningstrukturen i olika organsiationer. Det finns inga kurser eller läroböcker i hur det egentligen förhåller sig. Kanske borde jag börja skriva om detta. Kanske har jag redan börjat! Vill man förstå världen i stort och smått måste man börja nysta upp människors inbördes relationer!

Sitter även i fortsättningen i samma korridor som Monica och Anna och har "fikagemenskap" . Och Moncia är enda chef/medarbetare för det näst intill obefintliga borgmästarekansliet.
Som borde vara kommunens viktigaste kontor!!!! Och som borde leda kommunens arbete. I kraft av kompetens och erfarenhet!

Det sista kanske inte helt seriöst!Bo Frank
Växjö 20161229