tisdag 13 december 2016

Sju saker - en Luciadag som borde vara full av ljus och kärlek! PS Om Ljungby


1. Politik kan vara en smutisg byk. Sedan vår feministiske utrikesminister tog plats i FN:s säkerhetsråd har kritiken mot Rysslands folkmord i Syren, och lite här och där,  upphört.

2. Samma utrikesminister tycks inte se nåt problem med att Putin får tillgång till svenska hamnar för att installera diverse utrustning som underlättar en ockupation av Sverige. Putin skrattar åt våra offentliga, transparenta och tandlösa myndigheter. Och försvarsministern knäböjer för Putin?! Det kommunala självstyret kan inte innebära att kommuner skall fatta beslut om rikets säkerhet.

3. En kollega till mig i Skåne avgår av rädsla för politiska attentat. Känner att rättsväsendet sviktar. Han är rädd om sin familj. Hur långt är vi från att bli som en stat på Balkan, i Ryssland eller Mexico. I Mexico dödas journalister och borgmästare varje vecka. Det är inte bara i Mexico och andra länder som borgmästare tvingas avgå om omsorg för sin familj.

4. Gratulerar Ljungby som har tre gånger fler poliser per invånare än Växjö. Och Sverige har 50% av antalet poliser i EU. Och i botten när det gäller försvarsanslag! Hemskt!

5. Skattebetalarnas förening dissar Tingsryd. Jag dissar denna oseriösa förening! De har aldrig haft ett vettigt perspektiv på nåt. Har ibland skickat extremt unga journalister till mig som har som grunduppfattning att all skatt är stöld. ( Vissa på lokala media haft samma extremt motsatta uppfattning)

6. Miljöministern ringer mig i ett ärende som går emot kommunen. Första gången i hela mitt liv som en minister ringer och tar ansvar för ett negativt beslut. Imponerande. Vi avhandlade också några andra saker och ting. Har bra personkontakter till nytta för Växjö! Med ganska många. Sånt man inte berättar egentligen. Drar mig dock inte för att köra över tjänstemän i kommunen som jag anser har fel. Kommer dock inte att dissa en juste minister. Eller en bra kommunal tjänsteman som gör sin bedömning, även om jag inte delar den.

7. Trafikverkets chef ringde mig i fredags. De börjar hastighetssänkningen trots överklaganden. Nya skyltar skall upp. Redan uppe.  Vänligt samtal. Så gör staten! Verkställer innan överklaganden har behandlats.


Detta är ett av få genompessimistiska inlägg. Och det sista av det slaget för i år. Kanske kan bli friare i  ny roll av att inte bara se det postiva. Balansgång. En ledare av något slag kan inte bara predika undergång. En ledare måste ge hopp. Mitt dilemma. En "poet" måste vara ärlig. Och inte alltid en hovsångare.

Ett icke normkritiskt, vackert, traditionellt Luciatåg förgyllde vårt/mitt näst sista arbetsutskott! Idag i kommunhuset!
Sista? besöket hos min sjukgymnast för hälsena och knä.

Lagar sen middag till min lilla fru och lyssnar på marxistiska OBS i P1. En relik som de borde skicka till Skansen. Ofattbar smörja.

I morgon till Stockholm. SKL. Och möte med goda vänner från alla politiska partier i hela Sverige! Har ett otroligt nätverk. Efter alla dessa år. Som skall använadas till nytta för Sveriges bästa medborgare. Växjöborna!  Kommunmedborgarna. Från Hishult till Jät. Från Gemla till Furuby.


PS Ljungby skyller en del av sina utsläpp på Växjö!? Besynnerligt. Detta är fakta. Växjö valde ren bioenergi i stället för att elda ett sopberg som vi gör allt för att minska. Utsläppen av koldioxid har minskat 54% sedan vi fattade beslut om att bli en fossilbränslefri kommun. Skulle Växjö har räknat med vår andel av soporna skulle detta stått för ca 4% av utsläppen. Dessa utsläpp motsvarar utsläppen från vår flygplats ( som finns med i Växjös koldioxidstatistik )  som tjänar hela regionen. Växjö har till skillnad från många andra kommuner dessutom valt att göra biogas av organiskt avfall - och inte elda detta. Och vi siktar på ett system som minskar mängden sopor. Att bygga sin fjärvärme på att sopberget växer eller att importera sopor från utlandet är helt fel väg!!!Bo Frank
Växjö 20161213