måndag 22 februari 2016

Mer lönsamt att sälja barn än knark i Sverige - och helt riskfritt

Vi har horder av tjänstemän som nagelfar varenda skola om det finns planer för än det ena och än det andra. Revisorer granskar. Den som skall starta företag får inte ha näringsförbud. Den som driver en restaurang har livsmedelstillsyn/alkoholtillstånd och mängder av paragrafer att hålla reda på. Djurhållare får ha max antal djur per yta. Och tillsyn. Det går inte att ha några akvariefiskar hursomhelst i en offentlig miljö. En enskild förskola/skola måste bli godkänd. Men för att handla med barn saknas lagreglering. Vem som helst, straffad eller ostraffad, utbildad eller outbildad kan starta någon form av företag som handlar med barn. Eller ett s k HVB-hem. Företaget kan tjäna grova pengar på att förmedla HVB-platser. Varken det företaget eller HVB-hemmet gör sig skyldig till något brott om man klumpar ihop många barn på en liten yta, på smutsiga madrasser, ger otillräckligt med mat och tillsyn. I ett och samma HVB-hem kan olika kommuner betala för samma plats. Lagstiftningen idag lägger ansvaret för tillsyn på den kommun som placerar barnen. Och den kommunen kan ligga 150 mil bort. I Växjö kan ett HVB-hem som inte godkänts av Växjö kommun lika fullt ta emot barn från andra kommuner. Å andra sidan så kan inte ett hem som godkänts av Växjö per automatik bli godkänt av en annan kommun!! Mängden av s k flyktingbarn gör det svårt för myndigheterna. Och i Sverige får vi ju inte ens åldersbestämma "barnen", nåt som moderaterna kräver.  HVB-hem kan t o m  få betalt för att ta emot släktingar till ägarna! Vid tillsyn som inte sker med oberoende tolkar som står fri fria från HVB-hemmet kan denna tillsyn i praktiken vara meningslös. Och barn kan skrämmas till att inte berätta hur det är. Detta förekommer.  Denna handel med barn är den snabbast växande och mest lönsamma branschen i Sverige. Det enda en missnöjd/seriös kommun kan göra är att stoppa placeringar, men då står det andra kommuner i kö.....
S k ensamkommande barn skall ha en överförmyndare som tillvaratar barnens intressen. Det finns fantastiska överförmyndare. Liksom  det finns bra HVB-hem. Men det finns också överförmyndare som är insyltade med de företag som är inblandade. Och överförmyndare som har alldeles för många uppdrag för att det skall vara rimligt att sköta dessa!  Detta är inte olagligt, men givetvis helt förkastligt. Det offentliga Sverige är inte byggt för det som händer i Sverige idag. Politiker och lagstifting hänger inte med. Det offentliga kan döma ut ett vite till en liten kommunal skola som är ostädad eller pricka en skola som saknar en mobbingplan men klarar inte av att ta reda på hur utsatta barn har det hos företag som tjänar grova pengar. Det pågår mycket av skumraskaffärer och detta är bara toppen på ett isberg. För många av de människor som det handlar om, är det dessvärre  ingen social vanära om de kommer med namn och bild i tidningen. Jag är arg, ledsen och besviken över det som händer. I vårt land har talesättet att sila mygg och svälja kameler aldrig varit så berättigat. Skulle jag berätta hur mycket pengar ett företag som jobbar med detta i olka led tjänar och sätta detta i relation till omkostnaderna skulle ingen tro mig. Och samtidigt pågår det en debatt i Sverige om huruvida seriösa företag som driver t ex en vårdcentral skall gå med vinst eller inte. Det är ju helt sjukt och visar bara att politiken sysslar med fel saker! Och var finns den granskande journalistiken? Det jag beskriver handlar inte om enstaka företeelser om nu någon trodde det. Däremot kan jag av förklarliga skäl inte ha koll på den totala omfattningen av detta. " Branschen" som helhet är en av de största och mest växande kostnadsposterna för den offentliga sektorn.

I Växjö försöker vi göra det yttersta för att fixa dessa boenden i egen regi och ha så bra koll som möjligt.

Och media beskriver idag att det i praktiken inte är olagligt med med könsstympning eller tvångsäktenskap.  Men jäklar anamma om en restaurang har en sprucken kakelplatta i köket......eller har felat i en personalliggare............

PS F ö anser jag att SR skall lägga ner vänsterextrema radioteatern som är emot det fria ordet. Genast.  DS


PS PS Av en ren händelse har ekot/radio Kronoberg ett inslag i dag på morgonen från en  grannkommun och om ett företag jag hört talas om.  Det rör på sig DS DS


Bo Frank
Växjö 20160222/23