onsdag 25 november 2015

Kommunalrådens verklighetsbild blev regeringens - vädjan från Kiribati

Som jag skrev dagen efter den s k migrationsöverenskommelsen, detta räcker inte. Det kommer mer. Säger samma sak nu. Efter regeringens utspel igår. Glädjande nog drar min partiledning samma slutsats. Inom moderaterna blev kommunalrådens verklighetsbild partiets bild. Samma sak har nu hänt både inom s och mp.

Vi lever i en svår tid. Sverige har väl aldrig gått mot jul i en mer turbulent tillvaro än vad vi nu upplever. Terrorism, flyktingströmmat och klimathot. Sammanhållningen sätts på stora prov. Vi måste använda alla våra sinnen för att komma rätt.

Det är redan onsdag. Deltar i regionalfullmäktiges budgetmöte hela dagen. Regionstyrelsens ordförande säger att vårdpersonalen bemöter olika socialgrupper så olika att det blir olikheter i medellivslängden. Eva Johnsson (kd) bemötte detta på ett bra sätt!

Utgången av mötet ger sig under dagen. Har haft diverse intervjuer under dagen. Och måste parallellt ha några smärre möten under eftermiddagen och kvällen.

Avstod från regionens årliga middag igår kväll. Utan respektive. Valde att gå teater med lilla frun i stället igår kväll. Maten var god! Var väl Villa Vik som levererade maten.

Stämningen på regionens fullmäktige skiljer sig starkt från vad vi är vana vid i kommunen.

Är glad. Cheryl Jones Fur (mp) har företrätt Växjö på ett lysande sätt idag i möte med regeringen. Igår fick Växjö vara med på en DN-debatt tillsammans med "Sverige-eliten". Om klimatfrågan. Två dagar senare en inbjudan från Presidenten i Kiribati. Öriket som håller på att försvinna. Vi skrev om detta i DN debatt! Samband med DN-debatt? Får forska i detta när jag får tid. Tar detta också som en personlig framgång att ha blivit tillfrågad! Att vara med på DN debatt!

Och idag mejlar FN att man vill höra Växjö inför klimatmötet!


PS Nu i eftermiddag har partiet, utöver regeringens förslag igår,  presenterat ytterligare åtgärder för att minska flyktingmottagandet. Jag är nöjd. Nu dags att se över bidragsnivåer. DS

PSPS Socialdemokraterna klarade inte av att få igenom sin budget i regionfullmäktige. Alliansens budget vann med stöd av sd. 31-30. Den bistra sanningen är att det handlar om bristande ledarskap från regionstyrelsens ordförande. Som skapar split. Och inte samförstånd. Som på förra mötet inledde med att införandet av det klasslösa samhället var regionens viktigaste uppgift.  Och idag antydde Anna Fransson att vårdpersonalens bemötande i sjukvården leder till olika medellivslängd! Samtidigt säger s att de sitter kvar. Trots förlusten. Det är inte kotym. Får de vem som leder s i regionen framöver. DSDSBo Frank
Växjö 20151125