måndag 4 augusti 2014

Global swarming

Kommer att bli ett begrepp vi måste vänja oss vid. Och som kanske innebär ett större hot än klimathotet. De biologiska förändringar i olika ekosystem som en följd av den globala uppvärmingen. Ett av de senaste numren av Time var skrämmande läsning. Främmande djurarter - däggsjur, insekter, fråglar, fiskar och allehanda kryp som erövrar ny terräng. Nu har vi mördarsniglar. Om några år kanske vi har afrikanska jättesniglar? Time redivisar ett antal arter som hotar ekosystem i USA. Vore intresant att höra "invasionsbiologer" beskriva hur hoten ser ut för Sverige och Europa. Det kommer sannolikt inte att dröja länge innan detta blir ett åläggande i kommunala klimatanpassningsplaner. Jag är övertygad om att den globala uppvärminmgens konsekvenser också kommer att innebära en total revidering av tillväxtbegreppen. Vi kommer att tycka att det var idylliskt när vi svor över mördarsniglar!

Bo Frank
Växjö 20140804