söndag 13 juli 2014

Polisen måste be om lov för att skydda sig - inte klokt!

När polisen i Växjö vill sätta upp övervakningskamror för att skydda sina lokaler måste man be länsstyrelsen om lov och lönsstyrelsen måste fråga kommunen. Efetrsom jag har dessa yttanden på delegation tillstyrker jag 100% av ansökningarna. Hur länsstyrelsen gör vet jag inte. Men det är i grunden sjukt att polisen skall behöva be om tillstånd för att säkerställa syddet av de som skall skydda samhället.

Bo Frank
Blekinge 20140713