fredag 27 juni 2014

Public service/vänster igen! Och isolera England!

Fm på jobbet. Em i valstugan för att prata med folk! Så vill jag ha  det. Jobb och tillgänglighet! Hemma och middag för nära.

Kulturnyheterna. Skulle spegla de politiska ungdomsförbunden. Det handlade mest om SSU som var för Public Service!

Blir mer och mer kritiskt till att licensmedel skall gå till vänsterpartiernas valkampanjer! Går knappt att slå på radio eller TV utan att det är en vinkling till vänster! På så sätt att normaltillståndet är hög skatt, offentliga monopol och att allt annat är avvikelser från normaltillståndet!

F ö anser jag att man skall slänga ut England från EU. Och Ungern som trakasserar minoriter och som inskränker friheten för media och avvikande meningar!

England och Ungern är slavar under extremistiska rörelser som vill föra Europa tillbaka till ett förkrigstillstånd! Där finns också sd i Sverige!

Bo Frank
Växjö 20140627